Kurv (0)

Din kurv er tom

Du har ikke tilføjet nogen produkter endnu

TURNKEY LØSNINGER MED ROBOT

Clemco Danmark kan være behjælpelig med at udarbejde en projektplanlægning der omfatter lay-out tegning for conveyorlinie, sandblæsningskabine eller slyngrenser, metalliseringskabine, malekabine og flash-off kabine med eller uden IR tørring.
Ved overfladebehandling med sandblæsning, metallisering og maling med polyuretan og epoxy grunding lay out planlægning opnås en høj produktivitet og sikkerhed i brugen af anlægget. Clemco Danmark leverer komplette procesanlæg med eller uden turn key robot automatisering. Planlægningen af et procesanlæg stiller store krav til erfarenhed og projektledelse som vi igennem mange projekter har opnået i lande som Kina, Chile, Taiwan, Rumænien, de Baltiske Lande og Polen.

Clemco Danmark kan levere turnkey løsninger indenfor robot automatiseret sandblæsning, metallisering og airless maling. Hver proces stiller specifikke krav omkring holdbarhed, vedligeholdelse og sikkerhed.

Vores robotløsninger har de højeste transfer efficiency rates (TE-Rates) der tilbydes i branchen, og er udviklet gennem lange samarbejder med vores kunder og leverandører. Et partnerskab vi gerne stiller til rådighed i et projektsamarbejde. Clemco Danmark har udviklet egne dobbeltkammer sandblæsemaskiner der i dag er markedsledende indenfor robot sandblæsning.

Vores meget høje transfer efficiency rates er opnået gennem 3-komponent maleanlæg, der anvender fortynder som den tredje komponent der gør at man kan finjustere sprøjtevifter meget nøjagtigt, hvilket er krævet ved robotmaling. På metalliseringsanlæggene kan vi også justere sprøjtemønsteret med kun et enkelt robot tool. Disse specialudviklede løsninger er baseret på allerede kendt teknologi, der har vist sit værd og holdbarhed gennem mange år i industrien. 

Frederik Nielsen

"Vil du vide mere om vores turnkey løsninger, så ring til mig eller skriv mig en e-mail. Du kan også læse mere om løsningerne her nedenfor."

Frederik Nielsen Clemco Danmark A/S

Processtyring af forbrug af grit, metalliseringstråd og maling
Processtyring foretages med flowmålere selv på vores sandblæsningsmaskiner der måler luft- og gritgennemløbet. Alle forbrugsparametre af grit, maling og metalliseringstråd kan logges og udlæses for optimering af driften. Ved anvendelse af robotter har dette stor betydning for at kunne måle det eksakte forbrug per emne der overfladebehandles.

     

Sikkerhed
En af hjørnestenene for sikkerhed i et procesanlæg er korrekt ventilation for at eliminere risikoen for eksplosion af metalliseringsstøv og antændelse af fortyndere. Her anvender vi avancerede sikkerheds- og overvågningsløsninger samt naturligvis spjæld og eksplosionsmembraner der forhindrer back-fire i filteranlæggene. Vi kan endvidere tilbyde VOC overvågning i og udenfor Atex zoner for detektering af en eventuel læk i føringslinierne af maling og fortynder.
Vores alarmsystemer er opbygget i op til 5 niveauer der afbryder processerne enkeltvis således, at hele overfladebehandlingslinien ikke afbrydes under driften, hvis det ikke er nødvendigt. Dette er med til at sikre at man kan opretholde andre dele af overfladebehandlingen, selvom eksempelvis en maledyse er blokeret. 
For at undgå at robot tool’et kolliderer med emnet udfører vi simulering af robottens bevægelser i forhold til emnet. Derved måler vi robottens rækkevidde og kan bestemme tool’ets størrelse og kapacitet i forhold til afstanden til emnet. Naturligvis kan man også undgå de almindeligste kollisionsfejl og sikre at robotten har plads nok til at udføre bevægelserne i yderpositionerne i robotprogrammet.

Nedbringelse af forbrug af masking på emner
Ved at anvende kalibrerede maledyser og skifte spraybilledet på metalliseringspistoler under drift (in situ) kan vi nedbringe anvendelsen af masking på emnerne. Specielle maledyser der er fremstillet til maling med robotter, har en mere præcis sprøjtevifte der retfærdiggør en højere pris. Ved at kunne styre sprøjteviften helt nøjagtigt kan man undgå for store overlapninger mellem vifterne, så man sparer store mængder maling og slider mindst muligt på udstyret. Det gør at de samlede omkostninger for masking og maling nedbringes til det lavest mulige niveau.

Clemco Danmark anvender metalliseringspistoler der er fremstillet til præcis det emne der skal metalliseres. Såfremt at springet i kapacitet er for stort i forhold til det emne der skal metalliseres, kan vi udstyre robot tool’et med to forskellige metalliseringspistoler der har hver deres program i forhold til den del af emnet der skal metalliseres. Det er muligt at ændre sprøjteviften mens pistolen er i drift således at pistolens oversprøjt kan minimeres i de områder hvor der ellers skulle have anvendt masking med tape eller masking plader.

 

 

Vores serivices ifm. levering af turnkey løsninger

 


Vores services ved levering af turn-key overfladebehandlingsanlæg

 1. Vi udarbejder et lay out med placering af kabiner, ventilationsanlæg, udstyr samt robotter og conveyor linier

 2. Vi udarbejder støbetegninger til fundamenter og forankringspunkter til maskiner og udstyr

 3. Vi fastsætter forbrugspunkter for el og trykluft i lay out’et efter vi har fastslået energimængderne

 4. Vi bistår med vores know how indenfor sikkerheds- og miljøgodkendelser samt evt. jordskælvssikring

 5. Vi udarbejder procestider for hver proces og forbrugsmængder af grit, maling og metalliseringstråd så disse værdier kan sammenlignes med den forventede besparelse

 1. Vi udarbejder en komplet sikkerhedskreds og alarmering med flere niveauer for robotsikkerhed, conveyorsikkerhed og adgangskontrol under driften af anlægget.

 2. Vi leverer en komplet reservedelsliste samt forventede levetider på forbrugsdele som kan indgå i et vedligholdelsesprogram

 3. Vi udfører selv kvalitetskontrol og ”våd” afprøvning af udstyret før det leveres on site med vores egne fragtfirmaer der dækker det meste af verden

 4. Vi opstiller den komplette linie med vores egne supervisere og projektleder

 5. Vi udarbejder en projektplan der kan indgå i bygherrens overordnede projektledelse

 6. Vi indkører de enkelte processer således at de aftalte tranfer efficieny rates og procestider overholdes.

 7. Vi træner operatører og vedligeholdelsesteknikkere i vedligeholdelsen af anlægget og udskiftning af vigtige komponenter   

 8. Vi udarbejder risikoanalyser i brugen af anlægget for hver proces, og kan levere uafhængige analyser af metalliseringsstøv for at opnå ekstrem sikkerhed under drift af anlægget

 9. Vi leverer personligt sikkerhedsudstyr til operatører og træner i brugen af udstyret

 10. Vi kan tilbyde en komplet CE-godkendelse af det færdige anlæg på tværs af leverancer

 11. Vi har de fornødne forsikringer samt godkendelser for opstilling af epoxy og polyurethananlæg og kan imødekomme de fleste HSSE krav under arbejdets udførelse

Rune Nørgaard

"Du er også velkommen til at ringe til mig, hvis du vil vide mere om overfladebehandling med robotløsninger."

Rune Nørgaard Clemco Danmark A/S

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Læs mere

Luk