WIWA fødepumper

Wiwa har en række fødepumper i deres produktprogram der er specielt tilpasset til at levere malingskomponenter fra et blanderum eller malekøkken direkte til et airless mixeranlæg, der typisk er placeret uden for malekabinen i en vis afstand fra blanderummet. Disse fødepumper er lavtrykspumper der fås med en trykudveksling fra 4:1 og op til 12:1. Den lave trykudveksling gør at Wiwa fødepumperne leverer en stor mængde maling per pumpeslag, hvilket medfører at sliddet på pumpens pakninger er meget begrænset. 

Fødepumperne kan leveres på vægbeslag eller med langt stempel så pumperne kan monteres direkte på dagstanke eller på 200L malingstromler. 

Sortering

Trykforhold

Maks. kapacitet per cyklus (m³)

7 ud af 7 produkter