Sandblæsning

Sandblæsning anvendes i stor udstrækning på ståloverflader for at rengøre stål for rust, glødeskaller og gammel maling, der skal fjernes før en efterfølgende ny overfladebehandling kan udføres. Hos Clemco Danmark har vi arbejdet med udstyr til sandblæsning i årtier, og er blandt verdens førende eksperter på området.

Hvorfor sandblæser vi overfladen?

I stålindustrien bliver sandblæsning brugt til fjernelse af rust og glødeskaller. Især glødeskallerne kræver en grundig sandblæsning for at løsne sig, så det rene stål kan overfladebehandles med maling og eventuel metallisering i de efterfølgende processer. Behandlingens formål er at skabe en ren overflade på stålet og desuden at frembringe en ruhed der kan sørge for en god vedhæftning af de efterfølgende lag maling, som skal beskytte stålet med vejrlig og andre kemiske og fysiske påvirkninger. Renheden ved sandblæsning er kategoriseret efter standarden ISO 8501-1:2007.

Betonoverflader kan også med stor fordel sandblæses for at fjerne betonslam på betondæk, eller for at fjerne eroderet beton, før en ny og beskyttende overfladebehandling kan finde sted. Når man sandblæser vand eller husfacader, kan det være en fordel at tilsætte vand under sandblæsning for at hovedparten af støvet bindes i en vandtåge, der gør at det spredes langt mindre i forhold til tør sandblæsning, som udvikler meget støv.

Sandblæsning i kabinet, blæserum eller udendørs

Sandblæsning kan udføres i en kabine, hvor man gennem en lang handske holder blæsepistolen i den ene hånd og kan håndtere emnet med den anden hånd. Sandblæsning i en kabine eller kabinet er bedst egnet til mindre emner der håndteres manuelt.

Til den grovere sandblæsning, hvor man anvender dyser der har en åbning på mere end 8 mm, er et decideret sandblæsningsrum mere velegnet. Her er det rummet størrelse der afgør hvor store emner man kan sandblæse.

Til udeopgaver, hvor det er husfacader eller broer, der skal sandblæses, er der strenge miljømæssige krav om støj og støvudlejning, som skal overholdes. Her er det vigtigt, at man tager kontakt til de relevante miljømyndigheder.

 

Sandblæsningsudstyr

For at kunne sandblæse skal man enten have en kabine eller et sandblæsningsrum, hvor arbejdet kan udføres under sikre arbejdsforhold. Herudover er sandpotten, som det kaldes i daglig tale, en vigtig komponent. Sandpotten skal tilsluttes en kompressor der skal kunne levere den korrekte luftmængde og tryk i forhold til dysen der anvendes, for at kunne udføre sandblæsningen hurtigt og effektivt. Åbningen (lysningen) på dysen afgør sammen med det ønskede blæsetryk den luftmængde, der skal anvendes for at kunne yde en optimal sandblæsning.

Hos Clemco Danmark er vi eksperter i sandblæsning, og vi kan være behjælpelig med at finde trykluftsmængden, der kræves til en given opgave indenfor sandblæsning.

Vi er Danmarks eneste forhandler af Clemco sandblæsningsudstyr, og vi leverer alt i udstyr til sandblæsning. Fra sandpotter til blæseslanger og dyser. Gå på opdagelse i vores webshop for at se udvalget.

 

Clemco sandpotter
Blastsafe sikkerhedsudstyr

Sikkerhed for operatøren

Arbejdstilsynet har en række krav der skal være opfyldt for at sandblæsning kan foretages sikkert for operatøren

Nedenfor har vi samlet nogle de vigtigste punkter fra Arbejdstilsynets vejledning om sandblæsning. Listen herunder er ikke udtømmende, men giver et overblik over de vigtigste sikkerhedsregler for at operatøren kan udføre sandblæsning på sikker vis.

Alle personer, der sandblæser eller opholder sig på områder, hvor der sandblæses, skal bære følgende beskyttelse:

  • En tætsluttende overtræksdragt, langskaftede støvler og arbejdshandsker med lange manchetter
  • Luftforsynet åndedrætsværn, enten i form af en hætte, der dækker hoved, hals og skuldre og har sikre, tætte slangeforbindelser eller i form af en helmaske
  • Der skal forefindes en øjenskylleflaske i umiddelbar nærhed af, hvor der sandblæses.
  • Der skal bruges høreværn, når det er nødvendigt

Vi leverer alt i sikkerhedsudstyr til sandblæsning, så du som operatør eller arbejdsgiver kan sikre optimal beskyttelse.

 

Valg af blæsemiddel

Blæsemidlet, der anvendes ved sandblæsning, skal vælges med omhu. Når der sandblæses, har man en række krav til det færdige resultat, som i høj grad beror sig på, hvilken type blæsemiddel, man anvender.

Følgende er nogle af de overvejelser man bør gøre sige ved valg af blæsemiddel:

  • Kornstørrelsen på blæsemidlet afgør renseeffekten og ruheden der opnås
  • De forskellige typer blæsemiddel varierer i pris ligesom den efterfølgende bortskaffelse
  • Nogle overflader må ikke komme i kontakt med jernholdige blæsemidler, som kan afsætte rustpletter på overfladen
  • Genanvendelsen af blæsemidlet har en stor økonomisk effekt på prisen per m2 der sandblæses
Blæsemiddel

Udvalgt sandblæsningsudstyr

Sandblæsning i blæserum

Clemco standard blæseanlæg

Vores tørblæseanlæg fra Clemco til fjernelse af korrosion, glødeskaller og andre belægninger. Stort udvalg af kvalitetsanlæg til små og store sandblæseformål.

 

Vådsandblæsning med Clemco Wet Blast Flex

Clemco vådblæseanlæg

Vådsandblæsning bruges typisk på teglsten, pudsede facader og beton overflader. I vådblæseanlæggene tilføres vand under sandblæsningen.

 

Bristle Blaster

Bristle Blaster

Bristle Blaster er innovativt værktøj til nem, hurtig og effektiv afrensning af blandt andet rust, maling og glødeskaller på stålkonstruktioner.