Kurv (0)

Din kurv er tom

Du har ikke tilføjet nogen produkter endnu

Korrosionsbeskyttelse og konstruktioner i stål

Det danske klima er ret aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. De gennemvædes af regn, der fører salte med sig fra havet, og solvarmen er ofte utilstrækkelig til en grundig udtørring på vores hjemlige breddegrader. Og hvad angår konstruktioner indenfor off-shore brug og i den maritime sektor, er det især nødvendigt at korrosionsbeskytte stålet, så det kan holde så lang tid som muligt i det barske saltvandsmiljø.

Clemco Danmark beskæftiger sig bl.a. med korrosionsbeskyttelse, og har efterhånden mange års erfaring indenfor overfladebehandling af stål, og har derfor med tiden fulgt udviklingen nøje i forhold til korrosionsbeskyttelse. Frederik Nielsen, Direktør i Clemco Danmark, forklarer: ”Der stilles i dag større krav til korrosionsbeskyttelse end tidligere. Nogle af grundene til det er, at der bliver lavet flere konstruktioner i stål i dag, og de enkelte stålemner kan i dag laves tyndere men stærkere, og det kræver en anden tilgang til selve korrosionsbeskyttelsen end tidligere. Der er også det aspekt, at der i takt med industrialiseringen er blevet mere forurenet, hvilket har medført syreregn og ætsende elementer i det omgivende vand og atmosfære, hvilket gør forholdene for korrosion mere gunstige. Og så har udviklingen af forholdsvist nye teknologier indenfor olie & gas og vindenergi medført strengere krav til korrosionsbeskyttelse”.

Den type korrosion, som fra et teknisk og økonomisk synspunkt har størst betydning, er rustdannelse på jern og stål. Det der sker er at metallet kun venter på den mindste anledning til at vende tilbage til malmstadiet, og det sker så snart metallet kommer i kontakt med bare en lille smule ilt og vand. Vandets indhold af elektrolytter som eksempelvis ioner, salte og oxygen giver stålet de bedste betingelser for at sætte gang i den korrosive proces. Man kan derfor ikke komme udenom korrosionsbeskyttelse og generelt overfladebehandling, når man har med stål- og jernkonstruktioner at gøre. Men i hvor høj grad man bør beskytte konstruktionerne, kan vurderes ud fra de 5 korrosionsklasser.

De 5 korrosionsklasser

Ved korrosionsbeskyttelse arbejdes der generelt med 5 korrosionsklasser som indikerer, hvor stor korrosionsrisikoen er under forskellige vind- og vejrforhold. Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de færdige stålkonstruktioner efter nogle år. En væsentlig del af skaderne - og dermed også udbedring og vedligehold - kunne undgås, hvis de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede når stålkonstruktionen konstrueres, så man kan undgå rustfælder.


Desuden er det vigtigt at konstruktioner er sådan opbygget, at man kan komme til at udføre en god og sikker overfladebehandling med sandblæsning, eventuel metallisering med zink/alu og en efterfølgende sprøjtemaling
med epoxy primer og polyurethanmaling.
 

 • Korrosionsklasse C1 = Meget lille korrosionsrisiko. Indendørs med fugtighed under 60%.

 • Korrosionsklasse C2 = Lille korrosionsrisiko. Emner til brug indendørs, i uopvarmede og ventilerede rum.

 • Korrosionsklasse C3 = Middel korrosionsrisiko. Emner til brug indendørs, ved skiftende temperatur og fugtighed. Emner til brug udendørs i klima langt fra hav og industri.

 • Korrosionsklasse C4 = Stor korrosionsrisiko. Emner til brug, i tæt bebyggelse og i forbindelse med industriområder. Over vand og ved kyster.

 • Korrosionsklasse C5 = Meget stor korrosionsrisiko. Emner i konstant fugtigt klima samt ved og i svær industri. Korrosionsklasse C5 kan endvidere opdeles i:
  C5 I (forurenet industrimiljø)
  C5 M (maritimt miljø i saltvand)

Typer af korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse går ud på at fjerne eller hindre en eller flere af forudsætningerne, for at korrosionen kommer til at ske. Alt afhængigt af korrosionsrisikoen, skal man finde en passende måde at beskytte stålet på.

 1. Den mest simple løsning for at undgå korrosion er at vælge et materiale, som ikke korroderer i det aktuelle miljø. Men i og med stål er stærkt og holdbart – især med den rette korrosionsbeskyttelse, så vælges stål som den foretrukne måde at lave konstruktioner på i industrien.
 2. Der er også den mulighed at påvirke miljøet, så det ikke kan reagere med stålet. Man kan eksempelvis fjerne oxygenet eller tilsætte anti-korrosionsmidler.
 3. Man kan også udforme konstruktionen på en sådan måde, at korrosion ikke kan opstå – f.eks ved at undgå tilstedeværelse af vand og dermed holde metallet tørt.
 4. Du kan undgå korrosion ved at ændre korrosionspotentialet ved såkaldt katodisk beskyttelse. Det går ud på at gøre metallet negativt ladet, og dermed modvirke at de positive metal-ioner bevæger sig fra metal til væske.
 5. Man kan også påføre metallet en belægning, for at undgå at elektrolytterne kommer i kontakt med metallet. Det varierer lige fra maling, galvanisering og metallisering med zink/alu 85/15.

Clemco Danmark har mange kunder indenfor off-shore og den maritime sektor, hvilket betyder at de ligger indenfor Korrosionsklasse 5, hvilket igen betyder at der for dem er stor korrosionsrisiko pga. det barske og våde saltvandsklima.

Der er flere metoder til at coate med metal – enten med varm galvanisering, eller termisk sprøjtning (metallisering). Men først skal overfladerenheden tjekkes. Med en PosiTector salt tester kan du måle koncentrationen af opløselige salte på overfladen, inden du går i gang med en videre overfladebehandling af din stålkonstruktion.

Både hvad angår varm galvanisering og metallisering, så er det metoder, som udføres af specialfirmaer med mange års erfaring, hvorfor forbehandling med sandblæsning og dyppe processer ikke omtales yderligere her. Metallisering kan udføres i specielt indrettede metalliseringskabiner. De fleste metaller kan sprøjtes, men aluminium og zink er bedst til beskyttelse af stålkonstruktioner. Rustfrit stål er blevet brugt med gode resultater til maskindele og til cylindere i cellulose- og papirindustrien. De specielle fordele med metallisering fremfor andre metoder er, at man kan påføre et tykkere lag af den beskyttende zink/alu belægning. Ydermere er udstyret til at flytte rundt på, hvilket gør at metallisering kan udføres på meget store stålemner, og ofte det eneste alternativ.

Omkostningerne ifbm. termisk sprøjtning er større end den tilsvarende maling med 3 lag efter sandblæsning, men for konstruktioner som skal stå i eller ved havvand i mere end 30 år, vil de færre vedligeholdelsesomkostninger helt sikkert udligne dette og mere til. Dette gælder for arc-metallisering som anses som den klassiske metode at påføre zink og aluminium. Der hvor det anses som en fordel at male ovenpå metalcoatingen, vil zink/aluminiums coatingen øge malingens levetid, fordi den metalliserede overflade forhindrer underrust.

Med lysbue (arc) metalsprøjtning med zink/alu opnås en større vedhæftning end med flammesprøjtning (ilt og gas)af zink/alu. Ved grundig forarbejdning med sandblæsning og korrekt metallisering bliver vedhæftningsstyrken meget høj.

Hvad angår aluminium og zink, så skulle porøsiteten ikke give problemer, og overfladeruheden er ikke større end at den giver et godt grundlag for den efterfølgende maling med epoxy- og polyurethanmalinger.

For at få et godt resultat med metallisering med zink/alu, er det nødvendigt med en fuldstændig ren, tør og og sandblæst overflade før du begynder at metallisere. Metallisering påføres manuelt med et specielt metalliseringsanlæg, og der er mulighed for påføring i forskellige lagtykkelser alt efter kundens behov og ønsker. Metalliserede ståloverflader med en zink/alu legering med 85% zink og 15% aluminium, som udbygges med et yderligere lag maling udenpå, giver en førsteklasses korrosionsbeskyttelse med meget lang levetid under de fleste forhold. Denne legering har ydermere den fordelagtige egenskab, at den er selvhelende, hvilket gør materialet modstandsdygtigt over for bl.a. korrosion pga. ridser og mindre skrammer i belægningen. Zink/alu giver en fremragende korrosionsbeskyttelse til langt de fleste opgaver i de øverste korrosionsklasser.

Metallisering med zink/alu er derfor den foretrukne form for korrosions- og rustbeskyttelse, og metallisering udgør i øvrigt det bedste grundlag for en lakerings- eller coating opbygning efterfølgende.

Frederik Nielsen

"Har du brug for mere information om korrosionsbeskyttelse?"

Frederik Nielsen Adm. Dir. Clemco Danmark

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Læs mere

Luk