Korrosionsbeskyttelse

Korrosions­beskyttelse

Det Skandinaviske klima er ret aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. Det regner meget, og salt, vand og kulde er alle faktorer, der har en korroderende effekt på jern og stål.

Artikel udgivet 27. april 2021.

Korrosionsbeskyttelse og konstruktioner i stål

Hvad angår konstruktioner indenfor off-shore brug og i den maritime sektor, er det især nødvendigt at korrosionsbeskytte stålet, så det kan holde så lang tid som muligt i det barske saltvandsmiljø.

Klimaet i Norden er ret aggressivt over for jern- og stålkonstruktioner. De gennemvædes af regn, der fører salte med sig fra havet, og solvarmen er ofte utilstrækkelig til en grundig udtørring på vores hjemlige breddegrader. Og hvad angår konstruktioner indenfor off-shore og i den maritime sektor, er det især nødvendigt at korrosionsbeskytte stålet, så det kan holde så lang tid som muligt i det barske saltvandsmiljø.

Clemco Danmark beskæftiger sig bl.a. med korrosionsbeskyttelse, og har efterhånden mange års erfaring indenfor overfladebehandling af stål, og har derfor med tiden fulgt udviklingen nøje i forhold til korrosionsbeskyttelse. 

Der stilles i dag større krav til korrosionsbeskyttelse end tidligere. Nogle af grundene til det er, at der bliver lavet flere konstruktioner i stål i dag, og de enkelte stålemner kan i dag laves tyndere men stærkere, og det kræver en anden tilgang til selve korrosionsbeskyttelsen end tidligere. Der er også det aspekt, at der i takt med industrialiseringen er blevet mere forurenet, hvilket har medført syreregn og ætsende elementer i det omgivende vand og atmosfære, hvilket gør forholdene for korrosion mere gunstige. Og så har udviklingen af forholdsvist nye teknologier indenfor olie & gas og vindenergi medført strengere krav til korrosionsbeskyttelse.

Den type korrosion, som fra et teknisk og økonomisk synspunkt har størst betydning, er rustdannelse på jern og stål. Det der sker er at metallet kun venter på den mindste anledning til at vende tilbage til malmstadiet, og det sker så snart metallet kommer i kontakt med bare en lille smule ilt og vand. Vandets indhold af elektrolytter som eksempelvis ioner, salte og oxygen giver stålet de bedste betingelser for at sætte gang i den korrosive proces. Man kan derfor ikke komme udenom korrosionsbeskyttelse og generelt overfladebehandling, når man har med stål- og jernkonstruktioner at gøre. Men i hvor høj grad man bør beskytte konstruktionerne, kan vurderes ud fra de 5 korrosionsklasser.

De fem korrosionsklasser

Ved korrosionsbeskyttelse arbejdes der generelt med 5 korrosionsklasser som indikerer, hvor stor korrosionsrisikoen er under forskellige vind- og vejrforhold. Det meste stål, som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte skader på de færdige stålkonstruktioner efter nogle år. En væsentlig del af skaderne - og dermed også udbedring og vedligehold - kunne undgås, hvis de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede når stålkonstruktionen konstrueres, så man kan undgå rustfælder. Desuden er det vigtigt at konstruktioner er sådan opbygget, at man kan komme til at udføre en god og sikker overfladebehandling med sandblæsning, eventuel metallisering med zink/alu og en efterfølgende sprøjtemaling med epoxy primer og polyurethanmaling.

 • Korrosionsklasse C1 = Meget lille korrosionsrisiko. Indendørs med fugtighed under 60%.
 • Korrosionsklasse C2 = Lille korrosionsrisiko. Emner til brug indendørs, i uopvarmede og ventilerede rum.
 • Korrosionsklasse C3 = Middel korrosionsrisiko. Emner til brug indendørs, ved skiftende temperatur og fugtighed. Emner til brug udendørs i klima langt fra hav og industri.
 • Korrosionsklasse C4 = Stor korrosionsrisiko. Emner til brug, i tæt bebyggelse og i forbindelse med industriområder. Over vand og ved kyster.
 • Korrosionsklasse C5 = Meget stor korrosionsrisiko. Emner i konstant fugtigt klima samt ved og i svær industri. Korrosionsklasse C5 kan endvidere opdeles i:
  • C5 I (forurenet industrimiljø)
  • C5 M (maritimt miljø i saltvand)
Vindmøller i havet

Typer af korrosionsbeskyttelse

Korrosionsbeskyttelse går ud på at fjerne eller hindre en eller flere af forudsætningerne, for at korrosionen kommer til at ske. Alt afhængigt af korrosionsrisikoen, skal man finde en passende måde at beskytte stålet på.

 • Den mest simple løsning for at undgå korrosion er at vælge et materiale, som ikke korroderer i det aktuelle miljø. Men i og med stål er stærkt og holdbart – især med den rette korrosionsbeskyttelse, så vælges stål som den foretrukne måde at lave konstruktioner på i industrien.
 • Der er også den mulighed at påvirke miljøet, så det ikke kan reagere med stålet. Man kan eksempelvis fjerne oxygenet eller tilsætte anti-korrosionsmidler.
 • Man kan også udforme konstruktionen på en sådan måde, at korrosion ikke kan opstå – f.eks ved at undgå tilstedeværelse af vand og dermed holde metallet tørt
 • Du kan undgå korrosion ved at ændre korrosionspotentialet ved såkaldt katodisk beskyttelse. Det går ud på at gøre metallet negativt ladet, og dermed modvirke at de positive metal-ioner bevæger sig fra metal til væske.
 • Man kan også påføre metallet en belægning, for at undgå at elektrolytterne kommer i kontakt med metallet. Det varierer lige fra maling, galvanisering og metallisering med zink/alu 85/15.

Clemco Danmark har mange kunder indenfor off-shore og den maritime sektor, hvilket betyder at de ligger indenfor Korrosionsklasse 5, hvilket igen betyder at der for dem er stor korrosionsrisiko pga. det barske og våde saltvandsklima.

Sandblæsning, metallisering og maling

For at opnå en god og holdbar antikorrosionsløsning for konstruktioner, som skal stå i eller ved havvand i mere end 30 år, er det især vigtigt at alle trin i antikorrosionsprocessen bliver udført korrekt.

Og her er der mange parametre der skal gå op i en højere enhed: 

Arc-metallisering anses som den klassiske metode at påføre zink og aluminium på en given stålkonstruktion, og for at det skal holde så godt som muligt, er det vigtigt at rensningen af stålkonstruktionen udføres med korrekt blæsemiddel, så ruhed og renhed, svarer til den type stål som bliver sandblæst, og som igen er mest fordelagtig for den zink-alu coating, som sprøjtes på den sandblæste og rengjorte overflade. 

For at opnå den mest optimale coating, anses det som en fordel at male ovenpå metalcoatingen. Her vil zink/aluminiums coatingen øge malingens levetid, fordi den metalliserede overflade forhindrer underrust.

Eksperter i over­flade­behandling og korro­sions­beskyt­telse

Clemco Danmark har leveret udstyr til overfladebehandling i over 70 år, og vi er i dag blandt Danmarks førende eksperter inden for sandblæsning, metallisering, slyngrensning og industriel maling.

Mand sandblæser i blæserum

Sandblæsning

Hos Clemco Danmark har vi af af landets største udvalg af sandblæseanlæg og udstyr til sandblæsning herunder blæsemidler. Med 70 års erfaring tør vi godt kalde os for Danmarks førende eksperter inden for sandblæsning.

 

OMSG slyngrenser

Slyngrensning

Vi er Danmarks eneste leverandør af de velkendte OMSG slyngrensere, som sikrer dig optimal ydelse og en særdeles lang levetid. Vores team sørger for projektering og layout, så løsningen er tilpasset netop din produktion.

 

Metalliseringspistol

Metallisering

Overfladebehandling med metallisering på både onshore og offshore konstruktioner, kræver det rette udstyr. Vi forhandler højkvalitets udstyr fra Osu Hessler, som er udviklet til at sikre den optimale korrosionsbeskyttelse.

 

Airless maling af stor konstruktion

Airless maling

Gennem mange år har Clemco Danmark været forhandler af Wiwa malerpumper til industriel brug. Vi tilbyder en lang række støttelser til forskellige anvendelser, samt et stort udvalg af tilbehør og udstyr til den industrielle maler.

 

Vil du vide mere om dine muligheder for korrosionsbeskyttelse?

Så tag fat i Clemco Danmarks konsulenter - de ved en hel del om det.

Tom Krarup

Tom Krarup

Salgskonsulent
Brian Haugland

Brian Haugland

Salgskonsulent
Niels Jüngling

Niels Jüngling

Salgskonsulent